تجهيزات تست
تجهيزات تست
Test Instruments

تست هم محوري شافتاین دسته از تجهیزات شامل دستگاه های انواع تست رایج نظیر تستهای غیر مخرب بر فلزات یا مواد غیرفلزی همچنین ضخامت سنج های آلتراسونیک ، لرزش سنج ، زبری سنج ، و نیز دستگاهای تست و اندازه گیری پارامترهای الکتریکی همچنین های آناليزور گاز و , .... میباشد .تجهيزات تست موارد بسيار كاربردي در صنعت دارند. از دستگاه هاي متداول اندازه گيري جريان و ولتاژ گرفته تا دستگاههائي كه براي كاربرد هاي خاص نظير هم محور كردن پوليها ، يا شافت موتور ،تست لرزش ، ضخامت سنجي ، و تست عايق را ميتوان از اين دست برشمرد .

اين دستگاهها معمولاً با با دقتهاي بالا پارامترهاي مختلف فيزيكي نظير سختي ،زبري ، براقيت ، و ... بسياري فاكتورهاي فيزيكي ديگر كه در استاندارد هاي مختلف تعريف شده اند را اندازه گيري ميكند .

 

تجهيزات تست و آناليز