فروش و مشاوره »ابزار دقیق » انواع سنسور و ترانسمیتر فشار
انواع ترانسمیتر و سنسور فشار

 

سنسور و ترانسمیتر فشار برای اندازه گیری و انتقال مقادیر فشار در سیالات مختلف گازی و مایع مورد استفاده قرار میگیرد و بسته به کاربرد از مدلهای مختلفت ترانسمیتر فشار میتوان استفاده نمود .

در انتخاب سنسور فشار بایستی به موارد زیر توجه نمود :