ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
سطح سنج یا لول متر
Level meter

لول در تمام فرآیندهای صنعتی که از مخازن، سیلوها یا مخازن ذخیره سازی استفاده می کنند، باید سطح عناصر ذخیره شده در مخزن و تانک را بدانید، یا حداقل بتوانید سطوح مشخصی (نظیر مخزن پر یا خالی) را تشخیص دهید. این همان چیزی است که از سنسورها لول ترانسمیتر ها و لول سوئیچ های سطح استفاده می شود. اگرچه ممکن است این دو عبارت مترادف به نظر برسند، اما این دو دستگاه اساساً متفاوت هستند: در حالی که یک لول سوئیچ نشان می‌دهد که آیا سطح سیال داخل مخزن به ارتفاع معینی رسیده است یا خیر،  یک سنسور یا ترانسمیتر اندازه‌گیری پیوسته ارتفاع سطح را ارائه با سیگنال مربوطه معین میکند .بنابراین لول سوئیچها یا کنترلر های سطح برای مدیریت هشدارها یا نقاط تنظیم سطح استفاده می شوند. چندین فن‌آوری اندازه‌گیری برای سنسورهای سطح یا لول وجود دارد و مهم است که فناوری مناسب‌ را برای کاربرد مورد نظر انتخاب کنید.

سطح سنجی یا اندازه گیری ارتفاع سطح سیال مورد اندازه گیری از پائین مخزن تا گاز یا بخار یا ماده دیگری که روی آن را پوشانده است تعریف میگردد.
نمونه های بسیاری از این سطح سنجی و کنترل سطح مایعات حتی در زندگی روزمره استفاده میگردد نظیر سطح مخزن بنزین وسیله نقلیه کولر آبی و ...
در زیر به تعدادی از تکنیک های رایج ارتفاع سنجی سیالات در صنعت اشاره گردیده است که با توجه به نوع سیال ، فشار آن ، دما ، و شرایط دیگر از قبل چند فازی بودن ، و نوع خروجی تجهیز و ... از روشهای سطح سنجی مختلف میتوان استفاده کرد :
سایت گلاسفلوتر روش سایت گلاس
مدل شناوری Floater
تجهیزات جابجا شونده( displacement)
ترک تیوب
استفاده از روش اندازه گیری فشار و اختلاف فشار
روش لوله حباب سازهوا یا سیستم purge
سطح سنج آلتراسونیک
آلتراسونیک ارتفاع سنج راداری
لول متر خازنی

محصولات پر طرفدار

ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189