ابزار دقيق »شیر برقی » شیر برق تایمردار
شیر برقی تایمردار تخلیه

شیر برقی برای تخلیه اتوماتیک آب جمع شده در سیستم

ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189