شرکت فیشر
Fisher Company

کمپانی فیشرشرکت ولو و رگولاتور سازی فیشر Fisher® که در حال حاضر از زیر مجموعه های مجموعه عظیم امرسون پروسس میباشد یکی از پیشتازان این صنعت در دنیا بوده که با بیش از 135 سال سابقه و ابداع روشهای فورج در زمینه کنترل فلو از جمله شرکتهای بسیار مطرح در این زمینه میباشد .

محصولات

محصولاتی با تکنولوژیهای قابل اطمینان برای تجهیزات نهائی کنترل نظیر رگولاتور ، ایزولاتور و ... ابزار دقیق ، نترل ولو دیگری برای انواع پروسسهای صنعتی که نوع آوری اثبات شده را در خود دارد جزء محصولات این شرکت میباشد .

کنترل ولو های فیشر