لوازم اندازه گیری » صوت سنج » دیتا لاگر شدت صوت
دیتا لاگر شدت صوت
Sound Level Data logger

دیتا لاگر شدت صوت میتواند در کاربردهای مختلفی نظیر ثبت مقادیر شدت صوت در محیط های مختلف کار خواندن و ثبت مقادیر را به آسانی برای شما انجام دهد.

توانایی اندازه گیری و ذخیره داده های پارامتر شما باعث صرفه جویی در وقت خواهد شد زیرا خواندن و خواندن دستی را به صورت دستی انجام نخواهید داد.

 

دیتا لاگر شدت صوت