لوازم اندازه گیری » باد سنج » بادسنج هات وایر
باد سنج سیم داغ یا هات وایر
Hot wire Anemometer

برای اندازه گیری دقیق و سریع سرعت باد یا cfm و فلو جریان هوا میتوان از بادسنجهای با مکانیزم اندازه گیری سیم داغ استفاده نمود .