ابزار دقيق »شیر های صنعتی » شیر سوزنی /نیدل ولو
شیر سوزنی / نیدل ولو
Needle Valve

شیر سوزنی معمولاً دارای پورتهای کوچک است که به دلیل پلانگر سوزنی شکل خود قادر با تنظیم فلوی دقیق سیال میباشد .

نیدل ولو با توجه به شکل طراحی که از یک میله با سر مخروطی و سوزنی شکل به عنوان پلانگر سود میبرد برای فلوهای بسیار کم و تنظیم فلو و همچنین کالیبره آن موارد استفاده بسیار دارد .

در بسیاری از منیفولد های و چند راه های صنعتی از نیدل ولو استفاده میگردد و مانند پیچی که سفت میشود میتواند عبور سیال را متوقف و یا کنترل کند .

 

شیر سوزنی / نیدل ولو مکانیزم
  1. ماکزیمم و مینیمم فشار خطی که شیر سوزنی در آن قرار میگیرد
  2. وزن مخصوص، ویسکوزیته و نوع سیال از نظر خورندگی و ...
  3. دمای محیط و سیال