ترازوی جیبی
Pocket Balance

ترازوی جیبیترازوی جیبی برای استفاده های شخصی و یا اندازه گیری به صورت پرتابل طراحی گردیده و با داشتن یک ترازوی جیبی به راحتی میتوان طلا ، نقره و سنگهای قیمتی را در کف دست خود اندازه گیری نمائید . این ترازوهای را به ابعادی که قابلیت حمل در جیب را داشته باشند طراحی میگردند .