شرکت پارکر

شرکت پارکرشرکت پارکت هنیفین در سال 1918 تأسیس گردید و هم اکنون بعنوان یک شرکت 13 بیلیون دلاری معرفی گردیده است که در سال 2015 با فروش سالانه این مبلغ ب عنوان یکی از سازندگان صاحب نام در عرصه سیستمهای حرکتی و تکنوکوژی کنترل مطرح است . شرکت پارکر با استخدام تقریبا 55 هزار نفر در 50 کشور جهان راه حلهای مهندسی مختلف در رابطه با صنعت و همچنین صنعت هوا فضا ارائه داده است .

مهندسین شرکت پارکر با تعامل با مشتریان خود چالشهای جدی و منحصر به فردی در زمینه های مختلف صنعتی از جمله موقعیت و حرکت پشت سر گذرانده و راه حلهای متناسبی ارائه داده اند .