شرکت اس ام سی

شرکت اس ام سیشرکت ژاپنی اس ام سی (SMC) یکی از شرکتهای مطرح در سطح جهان در زمینه تجهیزات پنوماتیک میباشد . اس ام سی با بیش از 12000 محصول اصلی و 700000 هزار محصول فرعی که در زمینه های مختلف اعم از پنوماتیک ، ابزار دقیق و شیر آلات و اکچوئتورهای آن ارائه میدهد از نظر عملی توانائی ارائه خطوط اتوماسیون به صورت کامل را داراست .

شرکت SMC در سال 1959 در توکیو ژاپن به عنوان سازنده تجهیزات فیلتر و سیستم فیلتراسیون تأسیس گردیده است . با تغیرات در ساختار شرکت و تولیدات روز افزون از تجهیزات اصلی سیستم پنوماتیک تا راه حلهایی برای خطوط اتوماسیون این شرکت را به در ژاپن و جهان به یکی از شرکتهای پیشتاز با ارزش سهام بالا معرفی نمود . دفتر مرکزی شرکت اس ام سی در توکیو ژاپن با بیش از 400 دفتر فروش در 83 کشور جهان آماده ارائه تجهیزات مختلف خطوط اتوماسیون صنعتی و پنوماتیک را در پنچ قاره جهان داراست .

با این توانائی های جای تعجب نیست که فوربس شرکت اس ام سی را در لیتس 100 شرکت نوع آور جهان معرفی نموده است .