فروش و مشاوره ابزار دقیق و تجهیزات صنعتی
Sales & Consultation instruments and industrial tools

جهت خرید ابزار دقیق و کالای صنعتی مورد نیاز با دادن مشخصات تجهیز و یا کد فنی از طریق ایمیل ، تلگرام و یا فاکس و ‏ تلفن تماس حاصل فرمایید .

 

تلفن : 8 و 1197-3641-031

همراه و تلگرام :3376-227-0913

0902-333-0164

فاکس : 9389-4385-021

ایمیل : abzaran@abzaran.com

آدرس : اول آپادانا دوم -ساختمان 148-طبقه دوم

از آنجا که برای خرید انواع ابزار دقیق صنعتی نیاز از به ارائه مشخصات فنی متناسب است که در صورت نیاز میتوان از طریق دسته بندی های منوی اصلی و یا راهنمائیهای مفید ارائه شده زیر درخواست را تنظیم نمود .